Povratak

Preporuka

Vrila Gacke i mlinice na Majerovom vrilu

Na rijeci Gackoj i njenim pritocima radilo je tijekom 20. stoljeća oko šezdeset mlinica, a danas ih tek nekoliko na vrelima u Sincu još obavlja svoju prastaru funkciju mljevenja žita koristeći pogonsku snagu ove rijeke. Trajući u ravnoteži i dosluhu između čovjeka i prirode, kao objektivizacija njihovog sklada i suradnje, čuvaju sjećanje na jedan od starih, izumrlih obrta.
Danas, na početku novog stoljeća, na vrelima Gacke, klopot mlina i zvuk mlinskog kamena još odolijevaju kao ostaci narodnog graditeljstva.
Dođite, doživite i osluhnite stoljetni mir starih vodenica individualno ili organizirano u grupi. Za posjet, razgledavanje i pokazivanje mljevenja žitarica, stupanja sukna i valjanja biljaca preporučamo direktnu najavu: mlinar: Jure Majer; tel. 099-831-4381

Pronađite svoju avanturu