Povratak

Preporuka

Terezijana, poučna staza

Staza obuhvaća tri kilometra stare austro-ugarske ceste Terezijane koja je preko Velebita povezivala tadašnje pukovnijsko središte Gospić sa lukom Karlobag. Terezijana je izgrađena 1786. godine po naputku cara Josipa II, a nazvana je po njegovoj majci, carici Mariji Tereziji.
Prolazeći cestom posjetitelj će moći uživati u životopisnom pogledu na oštarijski plato oivičen stjenovitima kukovima, a već sa Oštarijskih vrata divan je vidik na Jadransko more i otočje zadarskog i kvarnerskog arhipelaga. Spustivši se niže stazom otvaraju se vizure male ozelenjele krške depresije oivičene sivilom oštrih stijena - Konjsko, u kojemu još i danas napasaju ovce i konji lokalnog življa što obitava u još nekoliko preostalih domaćinstava.

Pronađite svoju avanturu