Povratak

Preporuka

Rijeka Lika i jezero Kruščica

Rijeka Lika

Približna površina porječja Like iznosi 1570 četvornih kilometara. Lika izvire u podnožju Velebita na nadmorskoj visini od oko 600 metara. Lika je najveća lička ponornica dužine 78 km. Glavni su njezini pritoci Novčica i Otešica (lijevi) i Glamočnica i Jadova(desni). U kanjonu Like (Ličko polje) sagrađena je brana akumulacijskog jezera Kruščica. Lika je odsječena od ponora u Lipovu polju gdje je ponirala spojena s rijekom Gackom.


Jezero Kruščica

Nedaleko od Ličkoga polja g. 1966. stvoreno je umjetno akumulacijsko jezero Kruščica sa osamdeset metara visokom branom, u čijim se dubinama nalazi potopljeno selo Kruščica sa crkvom svetog Ilije. Za potrebe izgradnje hidroelektrane, stanovništvo sela Kruščica je iseljeno, a oltar crkve sv. Ilije preseljen je u mjesto Aleksinicu, gdje je i danas. Napravljena je i zajednička grobnica, a spomenik za više od tristotinjak mrtvih nalazi se nedaleko jezera kod mjesta Vaganac.

Pronađite svoju avanturu