Povratak

Nacionalni parkovi

Velebit – Park prirode

U NP Sjeverni Velebit – Rožanski i Hajdučki kukovi gdje se nalaze Lukine jame dubine 1392 m, Slovačke jame – 1320 m, a u NP Paklenica Cerovačke pećine. Tu su još mnoge manje špilje i jame, kao i niz važnih geomorfoloških (Kiza, Tulove grede, kuk Stapina itd.) i hidroloških objekata (vrelo i tok Zrmanje itd.). 

Čitava planina Velebit proglašena je Parkom prirode 1981. godine. Godine 1999. u sjevernom dijelu planinskog niza osnovan je Nacionalni park Sjeverni Velebit (109 km2), s najvišim vrhovima preko 1600 m - Veliki Zavižan, Gromovača, Vratarski kuk. Područje je proglašeno nacionalnim parkom zbog izrazite raznolikosti krških fenomena, bogatstva flore i faune na relativno malom prostoru.


Javna ustanova Park prirode Velebit
Kaniža bb, 53000 Gospić
Gospić: +385 (0)53 560-450
Krasno: +385 (0)53 851-600
Obrovac: +385 (0)23 689-818
velebit@pp-velebit.hr
www.pp-velebit.hr

Pronađite svoju avanturu