Povratak

Preporuka

Vrtovi Lunjskih maslina

Na području Grada Novalje, na samome sjeveru otoka, nalaze se lunjski maslinici koji već stoljećima predstavljaju netaknuti, najegzotičniji kutak u regiji. Prirodne samonikle masline, koje se tu nalaze više od tisućljeća, pokazuju čovjeku jačinu opstanka ovoga karakterističnog krajobraza. Očuvana tradicija maslinarstva zadužila je Grad Novalju i ostale institucije na području Grada da ovo područje kulturne i prirodne baštinu dovedu na razinu koju već godinama zaslužuje. Lunjski maslinici protežu se na oko 24 ha i broje više od 80.000 stabala sorti oblice cijepljene na divlju podlogu masline Olea oleaster linea. Najstarija maslina u Lunu stara 1.600 godina. Ovaj je maslinik raritet ne samo otoka Paga i Hrvatske – na cijelom Mediteranu više nema ovako očuvanih divljih maslina u njihovu prirodnom okruženju.

Pronađite svoju avanturu