Povratak

Aktivnosti

Lov i ribolov

Lovni turizam

predstavlja značajnu turističku ponudu u Lici. Raznolikost divljači ne privlači samo lovce u lovišta na ovom području, već i njihove pratioce kao i ljubitelje foto safarija  u potrazi za izvanrednim pejzažima i fotografijama flore i faune.
U predjelima niske šume, na poljima i u kršu žive jelen lopatar, zec, lisica, kuna i jazavac, dok u visokim šumama podložnim kontinentalnoj klimi možemo naći jelena, srnu, vuka, divlju svinju, divlju mačku, risa i medvjeda. U planinskom kršu nalazimo divokozu, muflona i kozoroga, dok je pernata divljač zastupljena sa  divljim golubom, jarebicom, fazanom, prepelicom, šljukom, kamenjarkom, divljom guskom, divljom patkom, velikim tetrijebom i sl.
 
Na području cijele Hrvatske, pa tako i u Lici,  lovstvo i lovni turizam posebno su regulirani, stoga je neophodno da se lovcima i njihovoj pratnji pridruži službena osoba u vidu lovočuvara ili vlasnika lovne licence za pojedino lovište.  

Lovište “Vrebac”
Brdsko lovište smješteno u srcu Like u području ličkog sredogorja između planinskih masiva Velebita i Ličke Plješivice. Površina lovišta je 12640 ha. Lovište obiluje crnom divljači i ima stabilnu populaciju divljih svinja od oko 400 do 500 grla.

Lovište “Krivi javor III”
Lovište se nalazi u južnom dijelu središnjeg planinskog masiva Mala Kapela, površine 6200 ha. Glavne vrste divljači za odstrijel su divlje svinje, srnjaci, jelen i smeđi medvjed a postoji i mogućnost odstrijela šljuka, golubova i šojke, te lisica, jazavaca, kuna i zečeva. Od zaštićenih vrsta divljači, u lovištu obitavaju vuk, ris, veliki tetrijeb i lještarka. Za one koji ovaj kraj žele upoznati bez lovačkog oružja te uživati u nedirnutim prirodnim bogatstvima ovog kraja, postoji mogućnost organiziranja foto lova.

 
Ribolov

Tradicija sportskog ribolova na području grada Gospića vrlo je duga i seže još u 1927. godinu kada je osnovana Sportsko ribolovna udruga Lika .Danas udruga gospodari rijekom Likom i njezinim pritocima Novčicom, Bogdanicom, Otešicom, Jadovom i Glamočnicom, te jezerom Kruščica što čini ukupno 155 kilometara vodotoka.
U vodama su zastupljene mnoge riblje vrste od kojih su najpoznatije pastrva, štuka, som, amur, klen, linjak i zlatni karas. U gornjim dijelovima vodotoka, podno Velebita, živi endemska riba «lički pijor« koja nastanjuje samo ove krške predjele. Osim rijeka, sportskim ribolovcima posebno je atraktivno područje jezera Kruščica gdje obitavaju kapitalni primjerci somova od preko 90 kilograma, šarana preko 25 kilograma, štuke preko 15 kilograma, linjaka i klenova preko 3 kilograma.

http://lika-active.com/page/lov-i-ribolov/21

Pronađite svoju avanturu