Povratak

Preporuka

Pećinski park Grabovača, Perušić

Grabovača je uzvišenje – brdo na 770 m nadmorske visine, 2,5 km od središta Perušića. Na Grabovači je neprocjenjivo bogatstvo podzemnih krških oblika, što čini 1/4 od ukupnog broja zaštićenih speleoloških objekata u Hrvatskoj.

Šest špilja i jedna jama, od čega su čak tri špilje na popisu zaštićenih nacionalnih geomorfoloških spomenika prirode:

1. SAMOGRAD
2. MEDINA ŠPILJA
3. AMIDŽINA ŠPILJA
4. VELIKA KOZARICA
5. MALA KOZARICA
6. TABAKUŠA
7. SLIPICA- JAMA/JAPAGA
 

Samograd
O nazivu špilje govori sama riječ (sam stvoren, sam sagrađen– samograd). Najveća i najprivlačnija je špilja na Grabovači koja se nalazi na istočnim padinama brda. Duga je 240 m, visina kanala je od 4 do 30 m, a širina kanala na nekim mjestima od 25 do 30 m. Odlikuje je bogatstvo i privlačnost kalcitnih tvorevina: stalaktita, stalagmita,
sigastih stupova i dvaju sigastih mostova.
Ulaz se nalazi na 675 m nadmorske visine, leži u elipsastoj vrtači, u obliku je užeg kanala, a zatim se širi u veliku dvoranu koja se opet sužava. Pristup je lagan i jednostavan, silazak u pećinu po betonskim stubama, a napredovanje kroz pećinu je lako po kamenim stubama i stazama.

Samograd se sastoji od ukupno četiri dvorane. Prirodoslovac Dragutin Hirc ih naziva:

Frasova dvorana, u čast školskog nadzornika Karlovačke krajine – Frasa, koji je Samograd opisivao još 1850. g.

Perušića dvorana, u čast plemićkoj obitelji Perušić, prvim gospodarima Perušića

Karlovića dvorana, u čast bana Ivana Karlovića koji je Liku i Krbavu branio od Turaka

Kukuljevića dvorana, u čast Ivana Kukuljevića Sakcinskog, povjesničara koji je dao antropološki istraživao Samograd.


Prije nego što dođete u posjet Samogradu dobro je znati:
• temperatura zraka u pećini kreće se od 7 do 10º C
• treba se toplije obući, ili najbolje slojevito, tako da se
možete raskomotiti ako je vani toplo
• cipele moraju biti pogodne za hodanje po vlažnim i
skliskim stubama
• Samograd je osvijetljen, ali dobro je imati pri ruci malu
baterijsku svjetiljku

Pronađite svoju avanturu