Turistička zajednica Ličko-senjske županije

Tel./fax: +385 (0)53 574 687 / Adresa: Budačka 12, Gospić / E-mail: info@visit-lika.com


 

Povratak

Opći akti

1. Opći akti


- Opći akti.docx

- Poslovnik o radu Turističkog vijeća.docx

- PRAVILNIK O RADU UREDA.docx

- STATUT.pdf

- Zakoni i pod zakonski akti.docx

- POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE.docx

Pronađite svoju avanturu