Povratak

Istražite regiju

BRINJE

– grad Sokolac iz 14. st. s kapelom Presvetoga Trojstva i kapela sv. Fabijana i Sebastijana iz kasnoromaničkoga doba
– crkva sv. Vida iz 14. stoljeća jedna je od najstarijih sakralnih građevina u Brinju
– kameni most preko potoka Gate-Jaruge u središtu Brinja na staroj Jozefinskoj cesti, star preko 200 godina
– špilja Rokina bezdana i Siničić špilja kod sela Letinca
– ribolov na jezeru Brodić uz koje je podignut i lovački dom

Turistička zajednica općine Brinje
www.visitbrinje.hr

Pronađite svoju avanturu