Povratak

Izazovi razvoja cikloturizma u Ličko-senjskoj županiji

Turistička zajednica Ličko-senjske županije Vas ima priliku pozvati na radionicu na temu "Izazovi razvoja cikloturizma u Ličko-senjskoj županiji", u petak, 29.11.2019. u prostorijama Kulturno-informativnog centra u Gospiću, Budačka ulica 12

Sadržaj radionice:

  • Kontekst razvoja turističkih proizvoda za turizam posebnih interesa - cikloturizam,
  • Potencijali razvoja cikoturizma, stanje na tržištu i resursna osnova destinacije,
  • Ključni činitelji uspjeha razvoja cikloturizma,
  • Uvjeti pružanja usluga u cikloturizmu,
  • Profiliranje proizvoda cikoturizma za odabrane tržišne niše.

Program radionice:

  • početak u 10:00 završetak u 15:30 sati

tri bloka po 90 minuta, dvije pauze po 30 minuta

Predavači:

Bojan Šenkinc – biciklistički vodič i vlasnik turističke agencije Promotiv. Niz godina vodi biciklističke ture po Hrvatskoj i inozemstvu i dio je tima IRTA-e za edukaciju i osposobljavanje biciklističkih vodiča. Član je Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma pri Ministarstvu turizma RH kao predstavnik Primorsko-goranske županije te je radio na više projekata izrade Operativnih planova razvoja cikloturizma za pojedine županije. 

Željko Trezner, predavač na Visokoj školi Aspira i Veleučilištu Vern, savjetnik Upravnog odbora Udruge hrvatskih putničkih agencija. Završio je studij održivog razvoja turizma, a praktična rješenja za razvoj turizma posebnih interesa na kojima je radio objavljena su u brojnim priručnicima i stručnim člancima te prezentirana na mnogim radionicama, seminarima i konferencijama u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Prijave se vrše preko linka: https://forms.gle/KnUrU2tzJZhd3aGj9

Pronađite svoju avanturu